Vua kem, bột làm kem, máy làm kem, máy xay Vitamix, bình xịt kem ISI, gas kem ISI

Search
Catalog
Find
Vua kem tự hào là kênh cung cấp đa dạng sản phẩm cho nhà hàng như: Bột làm kem,máy làm kem, máy xay sinh tố, máy pha café, bình phun kem, ốc quế ngon …
Máy xay công nghiệp Vitamix, Santos
Ốc quế cây, ốc quế thanh, ốc quế tam giác
Máy làm kem Taylor, máy làm kem đã qua sử dụng
Bột làm kem thương hiệu như : Rubicone, Wholefarm...
Thương hiệu nổi tiếng thế giới
Green Apple

Loại : Flavors

Thương hiệu : Rubicone

Xuất xứ : Italy

Tình trạng :stock

Digel Mix 60

Loại : Integrators

Thương hiệu : Rubicone

Xuất xứ : Italy

Tình trạng :order

Soft Pan White Vanila

Loại : Soft serve

Thương hiệu : Rubicone

Xuất xứ : Italy

Tình trạng :stock

Taycool TC482S

Loại : Soft serve

Thương hiệu : Taycool

Xuất xứ : update

Tình trạng :stock

Blowls Slush Machine

Loại : Smoothie

Thương hiệu : Taycool

Xuất xứ : update

Tình trạng :stock

Máy ép Fruit Juice Dispenser

Loại : Smoothie

Thương hiệu : Taycool

Xuất xứ : update

Tình trạng :stock

Bình Soda 1 lít

Loại : Coffee, drink, blend

Thương hiệu : ISI

Xuất xứ : Austria

Tình trạng :stock

Vòi xịt thực phẩm

Loại : Shop tools

Thương hiệu : ISI

Xuất xứ : Italy

Tình trạng :stock

ISI Gas kem N2O

Loại : Gas CO2, N2O

Thương hiệu : ISI

Xuất xứ : Austria

Tình trạng :stock

Blender FM 500L

Loại : Flavors

Thương hiệu : FAMA

Xuất xứ : Italy

Tình trạng :stock

Emulsifing FE 250

Loại : Flavors

Thương hiệu : FAMA

Xuất xứ : Italy

Tình trạng :stock

Mixer 350 VV - FM 500 - Whip

Loại : Flavors

Thương hiệu : FAMA

Xuất xứ : Italy

Tình trạng :stock

Vita - Prep

Loại : Coffee, drink, blend

Thương hiệu : Vitamix

Xuất xứ : USA

Tình trạng :order

Vitamix - The Quiet One

Loại : Coffee, drink, blend

Thương hiệu : Vitamix

Xuất xứ : USA

Tình trạng :stock

Vitamix advance blade

Loại : Coffee, drink, blend

Thương hiệu : Vitamix

Xuất xứ : USA

Tình trạng :stock

Vanila Australia

Loại : Soft serve

Thương hiệu : Wholefarm

Xuất xứ : Australia

Tình trạng :stock

Yomax Yogurt

Loại : Soft serve

Thương hiệu : Wholefarm

Xuất xứ : Australia

Tình trạng :stock

Bột sữa tươi kem

Loại : Soft serve

Thương hiệu : Wholefarm

Xuất xứ : Australia

Tình trạng :stock

Khay kem ISA

Loại : Shop tools

Thương hiệu : Vuakem

Xuất xứ : Italy

Tình trạng :tham khảo

Scoop Royal Purple

Loại : Shop tools

Thương hiệu : Vuakem

Xuất xứ : update

Tình trạng :order

Zyliss scoop

Loại : Gelato

Thương hiệu : Vuakem

Xuất xứ : Italy

Tình trạng :stock

CASADIO UNDICI

Loại : Coffee, drink, blend

Thương hiệu : Casadio

Xuất xứ : Italy

Tình trạng :stock

ENEA ON DEMAND

Loại : Coffee, drink, blend

Thương hiệu : Casadio

Xuất xứ : Italy

Tình trạng :stock

CASADIO ENEA

Loại : Coffee, drink, blend

Thương hiệu : Casadio

Xuất xứ : Italy

Tình trạng :stock

 Taycool TC322S

Taycool TC322S

Dành cho : Ice cream shop

Xuất xứ : update

Taycool TC482S

Taycool TC482S

Dành cho : Ice cream shop

Xuất xứ : update

TayCool TC582S

TayCool TC582S

Dành cho : Ice cream shop

Xuất xứ : update

TayCool TC392S

TayCool TC392S

Dành cho : Ice cream shop

Xuất xứ : update

TayCool TC282S

TayCool TC282S

Dành cho : Ice cream shop

Xuất xứ : update

Vitamix container 1.4 L

Vitamix container 1.4 L

Dành cho : Ice blend

Xuất xứ : USA

Vitamix container 2 L

Vitamix container 2 L

Dành cho : Ice blend

Xuất xứ : USA

Vòi xịt thực phẩm

Vòi xịt thực phẩm

Dành cho : Ice blend

Xuất xứ : Italy

Phụ kiện ISI Soda

Phụ kiện ISI Soda

Dành cho : Restaurant

Xuất xứ : USA

Vitamix spare part

Vitamix spare part

Dành cho : Kitchen

Xuất xứ : USA

Cối dao Vitamix

Cối dao Vitamix

Dành cho : Ice blend

Xuất xứ : USA

Cream charge ISI

Cream charge ISI

Dành cho : Restaurant

Xuất xứ : Austria

ISI gold Soda CO2

ISI gold Soda CO2

Dành cho : Restaurant

Xuất xứ : Italy

ISI Gas kem N2O

ISI Gas kem N2O

Dành cho : Coffee shop

Xuất xứ : Austria

ISI Gas soda CO2

ISI Gas soda CO2

Dành cho : Restaurant

Xuất xứ : Austria

Soda charge ISI

Soda charge ISI

Dành cho : Restaurant

Xuất xứ : Austria

Drink Machine 2 speed

Drink Machine 2 speed

Dành cho : Restaurant

Xuất xứ : USA

Drink Machine

Drink Machine

Dành cho : Kitchen

Xuất xứ : USA

Vita-Prep 3

Vita-Prep 3

Dành cho : Kitchen

Xuất xứ : USA

Vita - Prep

Vita - Prep

Dành cho : Coffee shop

Xuất xứ : USA

BarBoss Advance

BarBoss Advance

Dành cho : Kitchen

Xuất xứ : USA

Vitamix - The Quiet One

Vitamix - The Quiet One

Dành cho : Restaurant

Xuất xứ : USA

Taycool TCH10W

Taycool TCH10W

Dành cho : Ice cream shop

Xuất xứ : update

Taycool TCH10A

Taycool TCH10A

Dành cho : Ice cream shop

Xuất xứ : update

Taycool TCH5A

Taycool TCH5A

Dành cho : Ice cream shop

Xuất xứ : update

Taycool TCH5W

Taycool TCH5W

Dành cho : Ice cream shop

Xuất xứ : update

Khay Plastic

Khay Plastic

Dành cho : Ice cream shop

Xuất xứ : update

Khay Inox

Khay Inox

Dành cho : Ice cream shop

Xuất xứ : update

Khay kem

Khay kem

Dành cho : Ice cream shop

Xuất xứ : update

Scoop kem Inox bóp

Scoop kem Inox bóp

Dành cho : Ice cream shop

Xuất xứ : update

Khay kem ISA

Khay kem ISA

Dành cho : Ice cream shop

Xuất xứ : Italy

Zyliss scoop

Zyliss scoop

Dành cho : Ice cream shop

Xuất xứ : Italy

Neutro 5 Au

Neutro 5 Au

Dành cho : Ice cream shop

Xuất xứ : Italy

Base Cesar 100

Base Cesar 100

Dành cho : Ice cream shop

Xuất xứ : Italy

Pure Milk Base 100

Pure Milk Base 100

Dành cho : Ice cream shop

Xuất xứ : Italy

Ready Lemon

Ready Lemon

Dành cho : Ice cream shop

Xuất xứ : Italy

Base Premium 50

Base Premium 50

Dành cho : Ice cream shop

Xuất xứ : Italy

Himalaya Base

Himalaya Base

Dành cho : Ice cream shop

Xuất xứ : Italy

Emulsifing FE 200

Emulsifing FE 200

Dành cho : Kitchen

Xuất xứ : Italy

Mixer 350 VF - FM 500

Mixer 350 VF - FM 500

Dành cho : Kitchen

Xuất xứ : Italy

Mixer 650 VF - FM 500

Mixer 650 VF - FM 500

Dành cho : Kitchen

Xuất xứ : Italy

Body Motor Mixer 450 VF

Body Motor Mixer 450 VF

Dành cho : Kitchen

Xuất xứ : Italy

Mixer 350 VF - FM 400

Mixer 350 VF - FM 400

Dành cho : Kitchen

Xuất xứ : Italy

Digel Mix 60

Loại : Integrators

Thương hiệu : Rubicone

Xuất xứ : Italy

Tình trạng :order

Mint Green

Loại : Flavors

Thương hiệu : Rubicone

Xuất xứ : Italy

Tình trạng :stock

Máy ép Slush Machine

Loại : Coffee, drink, blend

Thương hiệu : Taycool

Xuất xứ : update

Tình trạng :stock

Digel Mix 60

Loại : Integrators

Thương hiệu : Rubicone

Xuất xứ : Italy

Tình trạng :order

Blood Orange Granita Slush

Loại : Flavors

Thương hiệu : Rubicone

Xuất xứ : Italy

Tình trạng :order

Drink Machine Advance

Loại : Coffee, drink, blend

Thương hiệu : Vitamix

Xuất xứ : USA

Tình trạng :stock

Body Motor Mixer 300

Loại : Flavors

Thương hiệu : FAMA

Xuất xứ : Italy

Tình trạng :stock

Cối xay Fourside

Loại : Coffee, drink, blend

Thương hiệu : BLENDTEC

Xuất xứ : USA

Tình trạng :stock

Coffee Moka

Loại : Flavors

Thương hiệu : Rubicone

Xuất xứ : Italy

Tình trạng :order

Blender FM 400

Loại : Flavors

Thương hiệu : FAMA

Xuất xứ : Italy

Tình trạng :stock

Blender FM 300L

Loại : Flavors

Thương hiệu : FAMA

Xuất xứ : Italy

Tình trạng :stock

Body Motor Mixer 650 VF

Loại : Flavors

Thương hiệu : FAMA

Xuất xứ : Italy

Tình trạng :stock

Walnut

Loại : Flavors

Thương hiệu : Rubicone

Xuất xứ : Italy

Tình trạng :stock

Whip FAF

Loại : Flavors

Thương hiệu : FAMA

Xuất xứ : Italy

Tình trạng :stock

Topping Raspberry

Loại : Topping

Thương hiệu : Rubicone

Xuất xứ : Italy

Tình trạng :stock

Mixer 400 VV - FM 300 - Whip

Loại : Integrators

Thương hiệu : FAMA

Xuất xứ : Italy

Tình trạng :stock

Lưỡi dao Vitamix

Loại : Coffee, drink, blend

Thương hiệu : Vitamix

Xuất xứ : USA

Tình trạng :stock

Khay Plastic

Loại : Shop tools

Thương hiệu : Vuakem

Xuất xứ : update

Tình trạng :stock

Bình xịt kem tươi 1 L

Loại : Ice cream decor

Thương hiệu : ISI

Xuất xứ : Austria

Tình trạng :stock

Bình xịt kem tươi 1 L

Loại : Ice cream decor

Thương hiệu : ISI

Xuất xứ : Austria

Tình trạng :stock

Khay kem ISA

Loại : Shop tools

Thương hiệu : Vuakem

Xuất xứ : Italy

Tình trạng :tham khảo

Neutro 5 Au

Loại : Gelato

Thương hiệu : Rubicone

Xuất xứ : Italy

Tình trạng :order

Mixer 400 VV - FM 400 - Whip

Loại : Flavors

Thương hiệu : FAMA

Xuất xứ : Italy

Tình trạng :stock

Có thể bạn quan tâm ?
Máy làm kem mới Taycool, máy làm kem nhập khẩu từ nước ngoài giá rẻ nhất
www.maylamkemmoi.com
Bột làm kem tươi, bột làm kem cứng, hương liệu làm kem Italy
www.botlamkem.com
Kem Ý, kem cứng, kem gelato, kem thành phẩm cho nhà hàng, quán cafe, cửa hàng kem
www.pafo.com.vn
Máy xay công nghiệp Vitamix
http://vuakem.net
Mua ốc quế bán kem ngon
http://ocque.com.vn/danh-muc-6/Oc-que.html
Bình xịt kem tươi ISI
Bình xịt kem tươi ISI

Khi mở quán cà phê đá xay, hay đồ nước lien quan đến trang trí kem whipping, bạn phải dung tới dụng cụ trang trí kem, đó là chiếc bình xịt kem , hay lọ kem whipping có vòi xịt.Thhong thường các bạn chọn cách mua bình xịt kem và tự tay pha chế kem để làm ra kem trang trí.

ISA Italy - tủ trưng bày kem cao cấp
ISA Italy - tủ trưng bày kem cao cấp

Bột làm kemlà kênh giới thiệu và bán độc quyền duy nhất tủ trưng bày kem ISA ở Châu Á.

Bột làm kem là kênh bán hàng với phương châm bán hàng “ Đơn giản là chất lượng”, mang tới sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho mọi khách hàng.

Hướng dẫn cách làm kem ngon
Hướng dẫn cách làm kem ngon

Để có được những que kem ngon, những ly kem ngon, những ốc quế kem ngon bạn có thể tự tay mua bột làm kem Ý thương  hiệu Rubicone về làm tại nhà được.

Bạn có thể làm bằng máy làm kem gia đình từ 7 triệu trở lên hoặc làm kem tuyết bằng máy xay Vitamix hay thậm chí lằm bằng tay dùng đánh trừng đánh rồi rót vào khuân cho ra kem que  tùy ý. 

Cách pha chế cafe take away: Cách làm cafe đá xay
Cách pha chế cafe take away: Cách làm cafe đá xay

Cà phê đá xay là một trong những thứ đồ uống Hot nhất trong nhiều năm gần đây ở các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long. Cách pha chế cafe take away trong bài viết này sẽ chia sẽ với bạn về cách làm cafe đá xay đơn giản nhất.

Gợi ý mua
Mixer 400 VV - FM 300 - Whip
Mixer 400 VV - FM 300 - Whip

Loại: Integrators

Thương hiệu: FAMA

Xuất xứ: Italy

Dành cho: Kitchen

Bình Soda 1 lít
Bình Soda 1 lít

Loại: Coffee, drink, blend

Thương hiệu: ISI

Xuất xứ: Austria

Dành cho: Restaurant

Vita - Prep
Vita - Prep

Loại: Coffee, drink, blend

Thương hiệu: Vitamix

Xuất xứ: USA

Dành cho: Coffee shop

Mint Green
Mint Green

Loại: Flavors

Thương hiệu: Rubicone

Xuất xứ: Italy

Dành cho: Ice cream shop

Bình xịt kem Wipping
Bình xịt kem Wipping
5.343Lượt xem
Mua máy xay Vitamix
Mua máy xay Vitamix
6.382Lượt xem
Vitamix blend
Vitamix blend
5.402Lượt xem

Cà phê đá xay là kênh cung cấp nguyên liệu làm cà phê đá xay, smoothie, đồ uống tuổi teen và cung cấp nguyên liệu làm kem ngon, kem Ý, dụng cụ, thiết bị máy móc dành cho kem Ý, coffee shop, bakery shop. Cà phê đá xay tư vấn chiến lược cửa hàng cà phê đá xay, smoothie, kem Ý số 1 hiện nay, là sự lựa cho duy nhất cho các chuỗi cửa hàng coffee shop, kem Ý cho các nhà đầu tư lâu dài.

Cà phê đá xay là địa chỉ để mua máy xay Vitamix drink machine advance, Vitamix T&G 2, bình Isi, bình xịt kem, máy pha cà phê, nguyên liệu làm cà phê đá xay như Mocha, Matcha, chocolate...

Ốc quế là kênh phân phối, bán ốc quế kem, ốc quế thanh, ốc quế cây, ốc quế dẹt, ốc quế tròn, ốc quế trang trí kem ngon và giới thiệu các nguyên liệu làm kem ngon, kem Ý, dụng cụ, thiết bị máy móc dành cho kem ngon.

Ốc quế tư vấn chiến lược kinh doanh kem ngon, kem Ý số 1 hiện nay, là sự lựa cho duy nhất cho các chuỗi cửa hàng kem, các nhà đầu tư phát triển thương hiệu kem ngon, các nhà đầu tư lâu dài của VUAKEM.

Bình ISI cung cấp nguyên liệu làm cà phê đá xay, smoothie, đồ uống tuổi teen và cung cấp nguyên liệu làm kem ngon, kem Ý, dụng cụ, thiết bị máy móc cho coffee shop, bakery shop. Bình ISI tư vấn chiến lược cửa hàng cà phê đá xay, smoothie, kem Ý số 1 hiện nay, là sự lựa cho duy nhất cho các chuỗi cửa hàng coffee shop, kem Ý cho các nhà đầu tư lâu dài.

Bình ISI là địa chỉ để mua bình ISI, bình xịt kem tươi, GAS CO2, máy xay Vitamix drink machine advance, Vitamix T&G 2, máy pha cà phê, nguyên liệu làm cà phê đá xay như Mocha, Matcha, chocolate...

Bột làm kem là kênh cung cấp nguyên liệu làm kem ngon, kem Ý, dụng cụ, thiết bị máy móc dành cho kem ngon, tư vấn chiến lược phát triển kem ngon, kem Ý số 1 hiện nay, sự lựa cho duy nhất cho các chuỗi cửa hàng kem, triển thương hiệu kem ngon, nhà đầu tư kem lâu dài.

Bột làm kem là địa chỉ mà các cửa hàng kem cần đến khi cần tư vấn về bán kem như thế nào, làm kem ngon như thế nào, mua thiết bị máy làm kem, tủ trưng bày kem, dụng cụ làm kem như thế nào.

Dạy làm kem là kênh cung cấp thông tin về kem ngon, kem Ý và đào tạo kem Ý, đào tạo cà phê đá xay, smoothie cho cửa hàng kem Ý, coffee shop, bakery shop. 

Dạy làm kem là kênh tư vấn chiến lược kinh doanh và phát triển kem ngon, mở cửa hàng cà phê đá xay, smoothie, kem Ý số 1 hiện nay, là sự lựa cho duy nhất cho các chuỗi cửa hàng coffee shop, kem Ý cho các nhà đầu tư phát triển thương hiệu kem ngon, các nhà đầu tư lâu dài.

VUAKEM – NHÀ ĐẠI DIỆN  NHẬP KHẨU, ĐẠI LÝ, PHÂN PHỐI , BÁN BUÔN, BÁN LẺ BỘT LÀM  KEM, MÁY LÀM KEM HÀNG ĐẦU VIỆT NAM!

 

Mọi người có nhu cầu mua bột làm kem, nguyên liệu làm kem, máy làm kem hặc các dịch vụ liên quan đến kem ngon, mọi người có thể tìm đến VUAKEM qua các văn phòng và công ty. Hay các bạn có thể mua hàng trực tiếp tại các hệ thống website của VUAKEM bằng cách truy cấp vào mục Liên hệ và gửi đơn hàng hoặc yêu cầu cần tư vấn. 

Mua hàng trực tuyến (mua hàng online) mang lại sự tiện lợi, lựa chọn đa dạng hơn và các dịch vụ tốt hơn cho mọi người ! Chính vì vậy VUAKEM đã triển khai nhiều website vệ tinh để phục vụ các bạn quan tâm tới lĩnh vực kem ngon, kem tươi, kem cứng, đá xay, đồ nước giải khát, cà phê máy …. để mong giúp các bạn có những thông tin về kem tốt nhất, lựa chọn mua cho mình những sản phẩm tốt nhất cho nhà hàng, cửa hàng hay thậm chí gia đình làm ở nhà. Tại đây, mọi người có thể chọn mua những nguyên liệu kem với các thương hiệu nổi tiếng nhất như Rubicone, Wholefarm … về nguyên liệu. Còn về máy móc thiết bị như Taycool, Taylor, Iceteam, Vitamix, ISI, ISA, IFI,… cũng là sự lựa chọn sáng giá nhất cho sự khởi đầu kinh doanh ngành kem, đồ nước giải khát … Chúng tôi sẽ phục vụ tốt nhất!

Tại VUAKEM,  bạn có thể mua các sản phẩm theo ý mình với giá tốt nhất, mua nhiều hơn, hỗ trợ giá nhiều hơn, sản phẩm không sử dụng được chúng tôi cam kết nhập lại, hỗ trợ cho thuê thiết bị, sửa chữa khi cần thiết với các mặt hàng như máy làm kem tươi, máy làm kem cứng, máy xay sinh tố, máy pha cà phê, máy xay hạt cà phê, tủ đông, tủ mát, tủ trưng bày kem.

VUAKEM – PHONG CÁCH BÁN HÀNG ONLINE

 

Các bạn có thể mua gì ở VUAKEM ? Tại đây chúng tôi chỉ bán các sản phẩm chính hãng, có xuất xứ rõ ràng, đóng gói chuẩn quốc tế, ghi rõ ngày sản xuất, ngày hết hạn sử dụng, tên thương hiệu vì vậy các bạn có thể yên tâm mua. Nhưng đó là điều mà các bạn cần quan tâm nếu muốn mua hàng tốt, mua hàng chất lượng, mua hàng ổn định. Trong trường hợp này, các bạn sẽ thấy giá cao hơn các mặt hàng khác, nhưng hãy đến tận nơi để xem, nghe, nghìn, cầm nắm, ăn thử để cảm nhận trước khi mua hàng kém chất lượng ở nơi khác. Phân khúc dành cho cửa hàng sang trọng, bán hàng lầu dài, muốn phát triển bền vững !

 

Hãy tham gia khách hàng thân thiết để có được giá Hỗ trợ, Giá thân thiết !

 

Bạn muốn trở thành bạn hàng thân thiết của VUAKEM chưa, hãy gửi thông tin  bạn cần hỗ trợ tới cho chúng tôi ngay bây giờ để chúng tôi được phục vụ bạn tốt hơn. Hãy lại thông tin: vuakem@vuakem.com

Sản phẩm mới
ISI Brushed sodaVòi xịt thực phẩmRaspberryRum and RaisinMixer 350 VF - FM 400BlackberrySoft Chock WaterISA Millenniumoffe Moka
Sản phẩm nổi bật
Ice cream decor
Phụ kiện ISIBình xịt kem tươi 1 LISI 0.5 Lit
Integrators
Mixer 350 VV - FM 600 - WhipDigel Mix 60Lactocream
Shop tools
Vòi xịt kem nhỏ ISIZoăng cao su bình xit kem ISIKhay Inox
Topping
Topping Blue VanillaTopping MangoTopping Cherry
Stabilizers
Tại sao bạn chọn sản phẩm của chúng tôi?
Giao hàng và bảo hành

Việc mua hàng tại Vua kem cũng đơn giản hóa, Order, đặt cọc, đợi hàng về kho và giao cho khách hàng sử dụng, bảo hành theo quy định của hãng và quy chế công ty.

Đặt hàng đơn giản

Việc đặt hàng và mua hàng tại Vua kem rất đơn giản từ việc gửi thông tin yêu cầu, hỏi báo giá, xác nhận số lượng hàng, xác nhận thanh toán ... đều được xử lý một cách đơn giản, nhanh chóng.

Hỗ trợ sau bán hàng

Sau khi mua thiết bị tại Vua kem, khách hàng được bảo hành tại nơi sử dụng theo quy định của hãng sản xuất và quy chế của công ty. Dịch vụ hoàn hảo nhất theo tiêu chuẩn châu âu.

Đại diện thương hiệu nổi tiếng

Vua kem là kênh của nguyên liệu làm kem ngon, kem Ý, dụng cụ, thiết bị máy móc dành cho kem ngon. Nhà tư vấn chiến lược kem ngon, kem Ý  lâu dài.

Hàng chính hãng

Với phương châm giới thiệu và phân phối các sản phẩm chính hãng, không bán hàng nhái, hàng không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hàng độc hại...

An toàn thanh toán

Khách hàng có thể thanh toán các đơn hàng bằng tiền mặt tại các văn phòng giao dịch của công ty, hoặc thanh toán chuyển khoản qua các ngân hàng nhanh chóng và an toàn ở Việt Nam và thế giới.


FACEBOOK
THANH TOÁN

Đã thông báo Bộ Công Thương

DMCA.com Protection Status
Instagram
Design byThuychau

Mua bột làm kem, máy làm kem trực tuyến: thuận tiện, nhanh chóng !

 

Nguyên liệu làm kem tươi, nguyên liệu làm kem gelato, bột làm kem các loại, máy làm kem tươi, máy làm kem gelato, máy đánh bột kem là những sản phẩm chính mà chúng tôi đại diện, phân phối, bán hàng cho nhà hàng kem, cơ sở sản xuất kem, được nhập khẩu từ Italy, USA, China.. Vuakem là địa chỉ dành cho bạn mua sắm thú vị, dễ tìm dễ mua ! Bạn có thể mua ngay tại nhà, tại công sở, cửa hàng bằng những tìm kiến trên Google cũng có thể mua được các sản phẩm tốt nhất. Những sản phẩm tốt nhất sẽ ddwwocj tìm mua tại  Vuakem.com! Bạn sẽ thấy sản phẩm cần mua một cách nhanh chóng và dễ dàng sử dụng nền tảng mua sắm trực tuyến đa dạng. Lướt web, xem sản phẩm cần rồi gửi email, hoặc gọi điện để được tư vấn miễn phí chỉ trong nháy mắt và các đơn hàng của bạn sẽ được chúng tôi xử lý nhanh nhất, thanh toán và nhận hàng vui vẻ!

 

Phương châm của dự án được phát triển là “Đơn giản là chất lượng”!

 

Với mục đích nhằm cung cấp những thứ ngon nhất, tốt nhất cho ngành kem, đồ uống giải khát, chúng tôi tạo nên kênh bán nguyên liệu kem ngon, bột làm kem tốt nhất, máy làm kem tốt nhất, dụng cụ làm kem số 1 thế giới, được hình thành và xây dựng từ giữa năm 2010 ở Việt Nam. Với nhiều website vệ tinh chạy trên mọi thiết bị PC, di dộng, tab… khiến người  truy cập thấy thích thú từng ngày, dễ dàng tìm kiếm sản phẩm khi cần thiết, bản đồ chỉ dẫn mua hàng chính xác. Dự án Vuakem.com  sau này được phát triển bởi Công ty Quốc tế Thủy Châu ( Watercon Co., Ltd).

 

Vuakem.com: điểm đến của kem ngon!

 

'Làm kem ngon' bạn sẽ phải tìm tới Vuakem.com, chúng tôi giới thiệu chi tiết từng sản phẩm, xuất xứ, Video hướng dẫn cách làm kem như thế nào, mua bột làm kem tươi, bột làm kem cúng, bột làm kem chua, hương liệu kem, phụ gia tạo béo, chất ổn định kem một cách dễ ràng. Khám phá các sản phẩm mới, thông tin các thương hiệu sản xuất bột làm kem, máy làm kem nổi tiếng thế giới như Rubicone, Wholefarm, Taycool, Fama, Vitamix, ISI và nhiều thương hiệu khác. Vuakem.com là địa chỉ giới thiệu và phân phối sản phẩm bột làm kem, nguyên liệu làm kem, đồ uống mà mọi người có thể tìm kiếm, đánh giá, bình luận các sản phẩm về gelato, ice cream, ice blend, đồ giải khát ăn uống nhà hàng, quán ăn, cafe, bar. Vuakem.com  chỉ tập trung vào sản phẩm cao cấp, nhập khẩu từ Italy, USA, Australia …sản phẩm nhằm vào thị trường cao cấp, đầu tư dài hạn …phân khúc khách hàng sang trọng cao cấp. Vuakem.com  đứng ở điểm cao nhấp trong ngành kem, ưu tiêu chất lượng hàng hóa vào dịch vụ sau bán hàng.

 

Vuakem.com gợi ý thêm lợi ích mua sắm trực tuyến!

 

Bạn chọn sản phẩm cần thiết tại các hướng dẫn gợi ý, xem thêm trên trang chủ,  trang chi tiết đều thuận lợi dù bạn ở đâu, nhìn bên trên vào mục hỗ trợ dịch thuật của Google bạn để có thể xem bằng thứ tiếng mà bạn yêu thích nhất như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ả rập mà Vuakem.com cung cấp. Bạn phải trả tiền cho các sản phẩm, chúng tôi đảm bảo giao hàng miễn phí, có chính sách giá tốt hơn cho các bạn mua số lượng nhiều, là khách hàng thường xuyên của Vuakem.com, đã tham gia học các khóa học tại Vuakem.com, nhận đổi trả hàng nếu khách hàng không hài lòng.

 

Vuakem.com: chia sẻ kinh nghiệm qua nhiều kênh bán hàng thuộc hệ thống của chúng tôi.

 

Hãy quên đi những sản phẩm kém chất lượng, hãy nghĩ tới sản phẩm sạch, xuất xứ rõng ràng, tốt cho sức khỏe bạn và người thân khi làm kem nhé. Đừng bỏ lỡ cơ hội mua hàng tốt với giá mua tốt nhất hấp dẫn vào cuối tuần. Nhận nhiều, trả ít! Nếu có thắc mắc, hãy gửi lại cho chúng tôi care@vuakem.com hoặc gọi điện +84 931 811 888